Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

СЕРИЯ ЛЕКЦИИ

Българската група за история на жените/половете, Магистърска програма „Социални изследвания на пола” и Българска асоциация на университетските жени организират серия лекции, посветени на методологията и проблематиката на историята на жените/половете във връзка със стартирането на първата обща европейска (съвместно с Виенския университет, Нотингамския университет, ЦЕУ-Будапеща, Университета Лион-2, СУ “Св. Климент Охридски”) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА по историята на жените/половете МАТИЛДА (за повече информация, моля посетете: http://www.ned.univie.ac.at/matilda/).
Лекциите ще се провеждат всеки четвъртък (с две изключения, вж по-долу) от 17.30, зала 21 на Философски факултет.
13.03. 2008
17.30h
Красимира Даскалова – Какво е историята на жените и половете?
Милена Кирова – Библейската жена

20.03. 2008
17.30h
Светлана Иванова – Юридически формализиран брак и развод на Балканите XVII-XIX в.
Олга Тодорова – Джендърни аспекти на ислямизацията – устната традиция срещу историческата реалност

27. 03. 2008
17.30h
Стефан Дечев – Политика, пол и сексуалност в България през 80-те и 90-те години на XIX век
Татяна Стойчева – Европейски и доморасли стандарти в битка за превъзпитанието на българката в края на 19 и началото на 20 век

03.04. 2008
17.30h
Кристина Попова – Милосърдие и социално познание. Жените в благотворителността и социалната работа през първата половина на 20в.
Жоржета Назърска – Жените от малцинствата в българския политически, икономически и културен живот (от Освобождението до края на 40-те години на XX век)

10. 04. 2008
17.30h
Анелия Касабова – Семейна и репродуктивна политика на социалистическа България
Светла Балуцова – Образи на извънбрачността в западната историография

18. 04. 2008
17.30h
Liz Harvey (University of Nottingham) – Women, gender and fascist movements in Europe 1919-1945: problems and perspectives

23.04. 2008
17.30h
Мадлен Данова – Жените-писателки и българският модернизъм
Даниела Колева – Женски истории: пресечни точки на устната история и историята на половете

08.05.2008
17.30h
Ралица Мухарска – Бохемството и жените: Париж, левият бряг, 20-те години

15.05.2008
17.30h
Надя Александрова – Темата ще бъде обявена допълнително
Надя Манолова – Темата ще бъде обявена допълнително

СЕРИЯ ЛЕКЦИИ

Българската група за история на жените/половете, Магистърска програма „Социални изследвания на пола” и Българска асоциация на университетските жени организират серия лекции, посветени на методологията и проблематиката на историята на жените/половете във връзка със стартирането на първата обща европейска (съвместно с Виенския университет, Нотингамския университет, ЦЕУ-Будапеща, Университета Лион-2, СУ “Св. Климент Охридски”) МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА по историята на жените/половете МАТИЛДА (за повече информация, моля посетете: http://www.ned.univie.ac.at/matilda/).
Лекциите ще се провеждат всеки четвъртък (с две изключения, вж по-долу) от 17.30, зала 21 на Философски факултет.
13.03. 2008
17.30h
Красимира Даскалова – Какво е историята на жените и половете?
Милена Кирова – Библейската жена

20.03. 2008
17.30h
Светлана Иванова – Юридически формализиран брак и развод на Балканите XVII-XIX в.
Олга Тодорова – Джендърни аспекти на ислямизацията – устната традиция срещу историческата реалност

27. 03. 2008
17.30h
Стефан Дечев – Политика, пол и сексуалност в България през 80-те и 90-те години на XIX век
Татяна Стойчева – Европейски и доморасли стандарти в битка за превъзпитанието на българката в края на 19 и началото на 20 век

03.04. 2008
17.30h
Кристина Попова – Милосърдие и социално познание. Жените в благотворителността и социалната работа през първата половина на 20в.
Жоржета Назърска – Жените от малцинствата в българския политически, икономически и културен живот (от Освобождението до края на 40-те години на XX век)

10. 04. 2008
17.30h
Анелия Касабова – Семейна и репродуктивна политика на социалистическа България
Светла Балуцова – Образи на извънбрачността в западната историография

18. 04. 2008
17.30h
Liz Harvey (University of Nottingham) – Women, gender and fascist movements in Europe 1919-1945: problems and perspectives

23.04. 2008
17.30h
Мадлен Данова – Жените-писателки и българският модернизъм
Даниела Колева – Женски истории: пресечни точки на устната история и историята на половете

08.05.2008
17.30h
Ралица Мухарска – Бохемството и жените: Париж, левият бряг, 20-те години

15.05.2008
17.30h
Надя Александрова – Темата ще бъде обявена допълнително
Надя Манолова – Темата ще бъде обявена допълнително