Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Тиха Божилова

ТИХА БОЖИЛОВА-ГЕНОВА /1887, Котел – ?

Председателка на ДБВО 1937-1941
Завършва славянска филология в СДУ /1915/.
Работи като учителка по български език и литература в Първа софийска девическа гимназия /до 1919/.
Членува в дружество „Траен мир” и е в ръководството на българската секция на Международната лига за мир и свобода.
Омъжена за проф. Г. П. Генов, специалист по международно право, лидер на РДП и на т.нар.
Петорка, преподавател в СДУ.
Семейството е репресирано и изселено от София през 1948 г.