Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Теофана Кесякова

ТЕОФАНА /ФАНИ/ КЕСЯКОВА /1891,Пловдив-?

Председателка на Секцията на правничките 1936-1948
Дъщеря на Тодор Кесяков, директор на правосъдието в Източна Румелия.
Завършва Робърт колеж, Цариград /1912/.
Учи музика в Париж и се дипломира по право в СДУ /1920/.
Работи в Емиграционния отдел на Американското консулство /30-те години/.
Членува в Лигата на говорещите английски език.
Неомъжена.