Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Райна Ганева

РАЙНА ГАНЕВА /1884,Балчик-?

Завършила философия с докторат в Хайделберг /1910/.
Учителка в Първа софийска девическа гимназия.
Основателка на Философско-педагогическото дружество.
Превежда на български Кант. Редица статии в специализирания печат.
Неомъжена.