Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Ричка Кръстанова

РИЧКА (Тодора/Тодорка) ИЛИЕВА КРЪСТАНОВА,
архитект *12/24.05. 1904, Плевен – † 1.11.1987, София

1921 – 1926 Следва във ВТУ Виена, Австрия при професорите; първи държавен изпит – 27.02.1926, втори държавен изпит – 5.05.1928, напуска на 27.03.1928)

1928 Дипломира се във Висшето Техническо училище, Виена

1929 Работи в ателието на арх. Георги Овчаров и Генко Попов

1930 Получава Удостоверение Nо. 4840/15.10.1930 на МОСПБ за свободна практика

1930 – 1933 Работи в Института по жилищна култура към Виенската община по проектиране на работнически жилища? и в ателието на проф. Холцмайстер, Виена

1931 – 1932 Учи два семестъра в Художествената академия, Виена при проф. Клеменс Холцмайстер, ръководител на архитектурния клас в Академията. (С молба Nо. 1528/1931 и решение от 21.01.1932 е приравнена по такса за обучение с местните студенти за I-вия семестър. Нова молба Nо. 380/15.03.1932 за приравняване на таксите за II-рия семестър е отхвърлена с решение от 16.04.1932.)

1932 Отписана на 20 май от книгата за регистрация в Художествената академия с лична забележка на проф. Холцмайстер

1932 Получава писмо Nо. 1528 от Художествената Академия, Виена

1933 Установява се на частна практика в София. Проектира къщи, кооперативни сгради, обзавеждания на магазини и кантори, изложбени павилиони, участва в архитектурни и градоустройствени конкурси (с Любен Тонев и др.)

1934 Изнася реферат на ХI конгрес на ДБА

1935 Участва в ІІІ-ия международен събор на архитектите в Прага, Будапеща и Виена, организиран от френската група и списание l’Architecturd’aujourd’hui

1943 – 1951 Преподава в катедра “Сградознание и проектиране” като частен доцент в Държавната политехника

1946 ? Участвува като делегат на учредителната конференция на международната федерация на демократичните жени в Париж

1947 и сл. Сътрудничи на ИГА/ БАН. Разработва самостоятелно и в колектив теми в областта на жилището, детските заведения, жилищния интериор и др.

1948 – 1958 ? Редовен преподавател по “Вътрешна архитектура и мебели” в Държавната политехника “Сталин”

1949 – 1950 Отговорен секретар на специална временна Научна комисия за проучване строежа на детските учреждения към ИГА-БАН

1961 Постъпва в Държавната проектантска организация “Софпроект”

1969 Работи към ИГА – БАН. На Балатон, на конгрес на архитектите, с Л. Тонев. Назначена като консултант към културния съвет на “Балкантурист”

1985 Наградена с орден

ТВОРБИ

Ок. 1930 Къща на Дучевски/Душевска, ул. “В. Поптомов” 32?, София

1935 Конкурс за Казанлъшки минерални бани при с. Овощник. (III премия, с К. Джангозов и Л. Тонев).
Конкурс за Главна дирекция на П. Т. Т. – проект с мото “13-13” (откупка с К. Джангогозов и Л. Тонев).
Конкурсен проект за военно гробище-мавзолей, София (откупка, с Л. Тонев, П. Калчев, Вичев, П. Койчев).
Конкурсен проект за Минерални бани, с. Овощник, Казанлъшко (с Л. Тонев и К. Джангозов, ІІІ премия).
Конкурсен проект за Минерални Бани, Бургас (с Л. Тонев, ІІІ премия).
Конкурсен проект за Гробище-мавзолей, София (с Л. Тонев, откупка).

1937 Оформлението на панаир, Лайпциг.
Оформление на международен панаир, Прага.

1939 Конкурс за оформяне на пл. “Бански” – София (II премия, проект с мото “1939” – на Ричка Тонева и Любен Тонев).
Оформление на Първа кооперативна изложба на Захарна фабрика.
Оформление на изложба в Будапеща.
Мебелна изложба ИГА/БАН.
Обзавеждане на жилище.

1940 и сл. Оформление на магазин ”Кьортинг” на М. Бургунджиев, София
Детска градина, Плавателен басейн при офицерски спортен клуб; Конкурс за поща в София (мото “13-13”, с К. Джангозов и Л. Тонев), Конкурсен проект за детско градче в СССР; Жилищни апартаментни сгради, Силистра (съвместно с К. Богоев) – 13 броя; Микрорайонен киносалон, Силистра (съвместно с К. Богоев).
Вила на Комитет за защита на мира, кв. Бояна, София – преустройство, обзавеждане и мобилиране (съвместно с К. Богоев), Почивна станция на СБЖ, кв. Банкя, София (съвместно с К. Богоев).

1939 1939 Конкурсен проект за За оформление на пл. “Бански” – София, проект с мото “1939” (с Л. Тонев, ІІ премия, І-ва не е присъдена)

Публикации “Жилищният проблем у нас”, Архитектура, 2-3 (1935); “Международен преглед на жилищната криза”, Архитект, 2-3 (1935); “Жилищният въпрос у нас и в чужбина. (Реферат от ХI конгрес на ДБА, 1934), Архитект, 6-7 (1936); „Строеж на целодневни детски градини (резултати от проучванията на института)“, ИзИГА, 1 (1950): 109-135; „Някои мисли за вътрешната уредба на жилищата“, Отечествен фронт, № 6440 (21.05.1965).

Извори Тонев, Л., “От ІІІ-ия международен конгрес на архитектите в Прага”, Архитект, 4-5 (1935): 5; “Тодора (Ричка) Кръстанова. (По дирята на спомените)”, Писарски, М. и кол., Алманах. Първите студенти и преподаватели по архитектура, 1943, С., (1993): 197; Национален музей на архитектурата – В. Търново, ф. 59, оп. 1; Stoilova, L. and col., Regional Reflections of The Modern Movement in Bulgaria Between The Two World Wars. Contribution of Women (team research project, supported financially by RSS/OSI/HESP in Prague, 1997-2000), Sofia, (2000): 153-179; Стоилова, Л., “Българските архитектки между двете световни войни. Образование и социален статус на пионерките”, Граници на гражданството: европейските жени между традицията и модерността, С., (2001): 280-301.

Л. Стоилова