Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Красимира Даскалова

ГРАЖДАНСТВО: българско

ПРОФЕСИЯ: Доцент (история на културата)

АДРЕС:
Философски Факултет
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Бул. “Цар Освободител”, № 15
София – 1504
Teл/факс: (00359-2) 870-42-36
E-mail: krasi@sclg.uni-sofia.bg

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
Юни 2007 – гост-професор в университета в Сараево, Босна и Херцеговина
Май 2002 – гост-професор в Техническия университет в Хановер, Германия
Февруари – Март 2001 – гост-професор в Централно-Европейския университет в Будапеща, Унгария
От Март 2001 – Доцент във ФФ на СУ “Св. Климент Охридски”
1995-1999 – Главен асистент във ФФ, СУ “Св. Климент Охридски”
1992-1995 – Старши асистент във Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
1982-1992 – Специалист-историк в Катедра “История и теория на културата”, Философски факултету, СУ “Св. Климент Охридски”
1981-1982 – Специалист в историческия архив в Русе

Публикации

Преподавани курсове: Книгознание/История на книгата и четенето, История на цензурата, Нови тенденции в историята на книгата и четенето, История на европейското книгоиздаване, История на българската култура, ХІХ-ХХ век, Методологически проблеми на историята на жените и пола, Социалната история на Югоизточна Европа като история на пола (19-20 век), История на женските движения и феминизмите (в Европа и Америка);

ЧЛЕН НА:
Редактор на Aspasia. International Yearbook of Central and South-Eastern European Women’s and Gender History, издавано в Ню Йорк (от 2005) www.berghahnbooksonline.com/journals/asp)

Редактор на международното списание L’Homme. Zeitschrift fuer Feministische Geschichtswissenschaft, издавано във Виена/Кьолн (от 2003): www.boehlau.de/zeitschriften/lhomme);

Президентка на Международната Федерация за изследвания по история на жените и половете (International Federation for research in Women’s/Gender History, IFRWH): www.ifrwh.com

Председателка на Управителния съвет на Българската Асоциация на Университетските Жени (член на International Federation of University Women): www.bauw.hit.bg;

Координаторка на Българската група за изследвания по история на жените и половете (член на International Federation for Research in Women’s History);

Член на Международното общество за история на авторството, четенето и книгоиздаването (Society for History of Authorship, Reading, and Publishing, SHARP);

Член на Американската асоциация за напредъка на славистичните изследвания (American Association for Advancement of Slavic Studies, AAASS);

Представителна на БАУЖ в Европейската платформа на жените в науката, Брюксел (European Platform for Women in Science, EPWS)

ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ:
1999 – Хабилитация в Софийския университет
1992 – Ph.D. (докторат) по история
1981 – M. A. (магистърска степен) по история
1977-1981 – Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
1972 – 1975 – средно образование в Русе

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА:
Април-Юли 2007 – стипендиантка на библиотеката на херцог Аугуст във Волфенбютел, Германия;
Октомври 2006 – Maрт 2007 – изследователски престой в Централно-европейския университет – Будапеща, Унгария;
Март – април 2004 – стипендия на ДААД, афилиирана към Свободния университет в Берлин, Германия;
Ноември 2003 г. – престой в Института за академични изследвания на университета в Блуумингтън, щата Индиана, САЩ (Indiana University Institute for Advanced Study, Bloomington, Indiana, USA);
Януари – март 2003 г. “А. Мелън” стипендия (Andrew Mellon Fellow) за изследодателски престой в библиотеката на херцог Аугуст във Волфенбютел, Германия;
Октомври 1999 – януари 2000 – изследователски престой в Централно-европейския университет – Будапеща, Унгария;
Юли – септември 1999 г. – стипендия от Фонда за развитие на ООН (UNDP) за изследване върху българските читалища;
Юли – август 1998 – Пол Гети стипендия (Getty Fellowship) за участие в Летния институт по визуални изкуства и културни изследвания – в Рочестърския университет, САЩ;
Юли – август 1997 – стипендия на ДААД, афилиирана към Университета на Билефелд, Германия;
Юни – септимври 1996 – Пол Гети стипендия, афилиирана към Университета на Мериленд, Колидж парк, САЩ;
Февруари 1995 – ТЕМПУС стипендия за изследване в Университета на Лавбъръ, Великобритания;
1993 – 1995 – стипендия на Американския съвет на научните общества (ACLS);
Ноември – декември 1993 г. – стипендия на Норвежкия изследователски съвет, афилиирана към университета в Трондхайм, Норвегия;

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
Април-Юли 2007 – индивидуален исторически проект, посветен на ролята на жените в българското книгоиздаване;
От 2000 – работа по широкомащабен компаративен индивидуален проект по социална история (по история на жените/половете в обществата на Балканите в модерната епоха – края на 19 – първата половина на 20 век);
2003-2005 – изследователски, координаторски и издателски проект (заедно с Франциска де Хаан и Анна Лутфи от ЦЕУ-Будапеща) за публикуване на „A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th-20th Centuries“, издаден на английски през 2006 г. от издателството на ЦЕУ-Будапеща. Водещото американско списание за академични книги Choice, избра този Биографичен речник за Outstanding Academic Title for 2006 (виж: http://www.ceupress.com/books/html/Women%27sMovementsandFeminisms.htm)
2002 – 2005 – български партньор в международния проект “Мрежа за европейски женски права” („Network for European Women’s Rights“), координиран от Бирмингамския у-т, Великобритания (www.newr.bham.ac.uk);
2002 – 2003 – ръководителка на колективен проект по устна история „Техните собствени гласове“ (виж публикациите);
2000-2002 – индивидуално изследване върху историята на жените-авторки в България (19-20 век) (виж публикациите);
1999 – 2000 – колективно изследване за българските читалища, под патронажа на Фонда за развитие на ООН (виж публикациите);
1998 – 1999 – индивидуално изследване върху историята на жените (виж публикациите);
1996 – 1998 – индивидуално изследване по история на грамотността и четенето (виж публикациите);
1993 – 1995 – участие в международен колективен проект “Жените и преходът в Източна Европа”, спонсориран от Американския съвет на научните общества (ACLS) (виж публикациите);
Февруари 1995 – индивидуално изследване върху история на книгата в Лавбъръ, Великобритания (виж публикациите);
Ноември – декември 1993 – изследване върху история на жените в университета на Трондхайм, Норвегия;
1992 – 1994 – ръководителка на проекта “Жените-авторки и еманципаторски идеи в модерната българска култура”, финансиран от Министерството на науката и образованието;
1982 – 1988 – участие в колективно изследване “Българската възрожденска интелигенция” (виж публикациите)

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: преводи, интервюта, рецензии, сътрудничество във вестници и списания, радиопредавания, телевизионни предавания и пр.
2006-2008 – български партньор в проекта “MATILDA” за създаване на първата обща евпорейска магистърска програма по история на жените/половете с участието на Виенския университет (координатор), ЦЕУ-Будапеща, Университета в Нотингам, Великобритания, Университета Лион-3 във Франция и Софийския университет “Св. Климент Охридски” (the first Joint European MA Program in Women’s/Gender history supported by the European Commission)

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ (с доклади):
Август 2007, София, България – главна организаторка на редовната конференция на Международната федерация за изследвания по историята на жените/половете (International Federation for Research in Women’s/Gender History, IFRWH), озаглавена“Women, Gender and the Cultural Production of Knowledge”;
Ноември 2006, Вашингтон, САЩ – участие в годишната конференция на Американската асоциация за напредъка на славистичните изследвания (the American Association for Advancement of Slavic Studies, AAASS);
Юли 2006, Хага, Холандия – участие в годишната конференция на SHARP;
Август 2006, Стокхолм, Швеция – участие в методологическа коференция за състоянието на европейската историография (с доклад за европейската история на жените/половете);
Март 2006, Амстердам, Халандия – участие в европейската конференция по социална история (ESSHC);
Юли 2005, Сидни, Австралия – участие в световния конгрес по история;
Юни 2005, Скрипс колидж, Калифорниа, САЩ – участие в 13 Бъркширска конференция по история на жените
Март 2004, София, България – организаторка на конференцията на Мрежата за европейски женски права на тема: “Гражданство и политическо участие на жените”;
Ноември 2003, Блуумингтън, Индиана, САЩ – участие в Кинси конференцията за женската сексуалност (исторически, интердисциплинарни и международни перспективи);
Август 2003, Куинс юнивърсити, Белфаст, Северна Ирландия – конференция на Международната федерация за изследвания по история на жените (IFRWH);
Юни 2002, Университета на щата Кънектикът, САЩ – 12 Бъркширска конференция по история на жените;
Ноември 2001, Кристъл Сити, Арлингтън, Вирджиния, САЩ – участие в годишната конференция на Американската асоциация за напредъка на славистичните изследвания (the American Association for Advancement of Slavic Studies, AAASS);
Септември 2001, Лондон, Великобритания – конференция на британската мрежа за история на жените;
Август 2000, Берген, Норвегия – участие в конференцията на ISSEI;
Август 2000, Осло, Норвегия – участие в 19 световен конгрес на историческите науки;
Декември 1999, Берлин, Германия – международна конференция “Пол и преход в Източна и Централна Европа”;
Октомври 1999, Сент-Куентин-ан-Ивелин, Франция – международна конференция “Популярните алманаси в Европа и Северна и Южна Америка, 17-19 век”;
Май 1998, София – организаторка на международна конференция “Граници на гражданството: европейските жени между традицията и модерността”;
Юни 1996, Пиза, Италия – международна конференция ;

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:
Английски
Руски
Немски
Френски
Италиански
Сърбо-хърватски