Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Кремена Йочколовска

Кремена Шутилова – Йочколовска

Магистър по финанси в УНСС.
Работи като асистент по теория на застраховането и финанси на социалното осигуряване в Катедра „Финанси” на УНСС.
Интересува се от световните социално-осигурителни системи, лично и имуществено застраховане и финанси.
Работила е в пенсионно-осигурителни дружества и в банковата сфера.
Участвала е с доклади в научни конференции, съавтор е на учебници.