Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Теодоро Петкова

Магистър по финанси в УНСС.
Работи като хоноруван асистент по инвестиции, обща теория на финансите и финанси на социалното осигуряване в Катедра „Финанси” на УНСС.
Интересува се от инвестиционен мениджмънт на пенсионните фондове.
Работила е в пенсионно-осигурителни дружества.
Участвала е с доклади в научни конференции, съавтор е на учебници.