Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Жоржета Назърска

Магистърска степен по история от СУ „Св. Кл.Охридски” и докторат по нова българска история.
Асистент в Катедра „Културно-историческо наследство” на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, София.
Изследовател и ръководител в редица проекти на Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия и на Европейската комисия по въпросите на етническите и религиозните малцинства, имиграцията, расизма и ксенофобията.
Проучва проблеми от историята на жените в България.