Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

От сянката

Събраните тук статии са първи опит за представяне на идеите за жените и женската еманципация от недалечното ни минало. Въпреки че са писани в различен политически и социален контекст (между 1840 и 1944 г.), те са показателни за приобщаването на българското общество към един от проблемите и проектите на модерното време – равноправието на жените.
Авторите и авторките на тестовете са известни отбщественици и общественички, участващи (отразлични позиции) в дискурса за „правата на жената“ или в конкретни действия на женското еманципаторско движение.

Текстовете са твърде разнородни по характер: от журналистически полемични статии до философски есета, разчитащи на авторитета на науката в прокарването на една или друга идеологически предвзета теза.
Съвсем естествено, сборникът не претендира за изчерпателност. Ако все пак успее да привлече вниманието върху миналото на жените и направи видими техните гледни точки, проблеми, стремежи и акции – той ще е изпълнил главната си цел.


СЪДЪРЖАНИЕ

Красимира Даскалова – Българските жени в социални движения, закони и дискурси (1840-1940)

I. ПРЕДШЕСТВЕНИЦИТЕ
Константин Фотинов – Возобразование женскаго пола
П. Р. Славейков – Възпитанието на девойките
П. Р. Славейков – Една дума за жените
П. Р. Славейков – Възпитание на жените и народът
Любен Каравелов – За женското возпитание

II. ЖЕНИТЕ И ПРАВНАТА УРЕДБА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
С С. Бобчев – Правното положение на българката в миналото
Р. Бояджиева – Българката пред закона
[Редакционна] – Вместо програма
Д. Иванова – Съпружеска власт
Д. Иванова – Правото на наследство
Д. Иванова – Имуществените отношения между съпрузите
Д. Иванова – Настойничеството и Жената
Д Иванова – Зестрата

III. СОЦИАЛИЗЪМ И ЕМАНЦИПАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ
Sеnех – Хроника. (Из нашата журналистика)
В. Благоева – Икономическа или политическа независимост на жената трябва?
В. Благоева – Класово съзнание и феминизъм
Учителка – Народните учителки в Женския съюз
Ана – Отношенията на буржоазния феминизъм към пролетарското женско движение
Георги Бакалов – Жената и комунизмът
Д. С. Попов – Пролетарското женско движение

IV. АКТИВИСТКИТЕ НА ЖЕНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА СЕБЕ СИ
Ж. Божилова-Патева – Женското движение в България и Българският женски съюз
Ж. Божилова-Патева – Еманципацията на жената от етична гледна точка
Ана Карима – Женското движение у нас (неговото минало, настояще и бъдеще)
Ана Карима – Внасяме ли ние разцепление
Ана Карима – Ние
Мария Джидрова – Исканията на българката – Сказка
Димитрана Иванова – Време ли е да се дадат изборни права на българката
Димитрана Иванова – Българката пред събитията
Стелла А. Русчева – Семейните и обществените задачи на жената
Димитрана Иванова – Българският женски съюз и неговият 23 конгрес

V. ЖЕНИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИЯТА
Образованието
К. Столетов – Висшето училище и женският въпрос
Д. Столетов – Българските жени и Министерството на просвещението
Лидия Шишманова – Жената и Висшето училище
Адвокатските права на Жените

Д. Иванова – Е ли достатъчно изяснен въпроса за адвокатското право на жените
Ал. Малинов – Адковатското право на жените-юристки
Проф. Г. Т. Данаилов – Даването адвокатски права на жените-юристки в България

VI. ДИСКУРСИТЕ ВЪРХУ ЖЕНИТЕ
Jeппу – На къде ни води животът?
Никола Славчев – Жената. Теоретико-критическа студия
Д-р П. Киранов – Жената. Правно, економическо и социално положение
К. Н. Петканов – Душата на българката
Кирил Кръстев – Новият мъж и новата жена
Д-р Вера Златарева – Психология и социология на българската проститутка
Фани Попова-Мутафова – Какво жената е спечелила и какво тя е загубила чрез своята еманципация
Фани Попова-Мутафова – По нови пътища
Фани Попова-Мутафова – Новата българка. Идеи, насоки, възпитание, нови дни, предстоящи задачи
Фани Попова-Мутафова – Задачите на младите поколения българки Из историята на един дебат
Д-р Ал. Минчев – Отношенията между половете
Мария Желязкова – За половите отношения
Д-р Ал. Минчев – Вечното неравенство между половете

Събраните тук статии са първи опит за представяне на идеите за жените и женската еманципация от недалечното ни минало. Въпреки че са писани в различен политически и социален контекст (между 1840 и 1944 г.), те са показателни за приобщаването на българското общество към един от проблемите и проектите на модерното време – равноправието на жените.
Авторите и авторките на тестовете са известни отбщественици и общественички, участващи (отразлични позиции) в дискурса за „правата на жената“ или в конкретни действия на женското еманципаторско движение.
Текстовете са твърде разнородни по характер: от журналистически полемични статии до философски есета, разчитащи на авторитета на науката в прокарването на една или друга идеологически предвзета теза.
Съвсем естествено, сборникът не претендира за изчерпателност. Ако все пак успее да привлече вниманието върху миналото на жените и направи видими техните гледни точки, проблеми, стремежи и акции – той ще е изпълнил главната си цел.

СЪДЪРЖАНИЕ

Красимира Даскалова – Българските жени в социални движения, закони и дискурси (1840-1940)

I. ПРЕДШЕСТВЕНИЦИТЕ
Константин Фотинов – Возобразование женскаго пола
П. Р. Славейков – Възпитанието на девойките
П. Р. Славейков – Една дума за жените
П. Р. Славейков – Възпитание на жените и народът
Любен Каравелов – За женското возпитание

II. ЖЕНИТЕ И ПРАВНАТА УРЕДБА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
С С. Бобчев – Правното положение на българката в миналото
Р. Бояджиева – Българката пред закона
[Редакционна] – Вместо програма
Д. Иванова – Съпружеска власт
Д. Иванова – Правото на наследство
Д. Иванова – Имуществените отношения между съпрузите
Д. Иванова – Настойничеството и Жената
Д Иванова – Зестрата

III. СОЦИАЛИЗЪМ И ЕМАНЦИПАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ
Sеnех – Хроника. (Из нашата журналистика)
В. Благоева – Икономическа или политическа независимост на жената трябва?
В. Благоева – Класово съзнание и феминизъм
Учителка – Народните учителки в Женския съюз
Ана – Отношенията на буржоазния феминизъм към пролетарското женско движение
Георги Бакалов – Жената и комунизмът
Д. С. Попов – Пролетарското женско движение

IV. АКТИВИСТКИТЕ НА ЖЕНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА СЕБЕ СИ
Ж. Божилова-Патева – Женското движение в България и Българският женски съюз
Ж. Божилова-Патева – Еманципацията на жената от етична гледна точка
Ана Карима – Женското движение у нас (неговото минало, настояще и бъдеще)
Ана Карима – Внасяме ли ние разцепление
Ана Карима – Ние
Мария Джидрова – Исканията на българката – Сказка
Димитрана Иванова – Време ли е да се дадат изборни права на българката
Димитрана Иванова – Българката пред събитията
Стелла А. Русчева – Семейните и обществените задачи на жената
Димитрана Иванова – Българският женски съюз и неговият 23 конгрес

V. ЖЕНИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИЯТА
Образованието
К. Столетов – Висшето училище и женският въпрос
Д. Столетов – Българските жени и Министерството на просвещението
Лидия Шишманова – Жената и Висшето училище
Адвокатските права на Жените

Д. Иванова – Е ли достатъчно изяснен въпроса за адвокатското право на жените
Ал. Малинов – Адковатското право на жените-юристки
Проф. Г. Т. Данаилов – Даването адвокатски права на жените-юристки в България

VI. ДИСКУРСИТЕ ВЪРХУ ЖЕНИТЕ
Jeппу – На къде ни води животът?
Никола Славчев – Жената. Теоретико-критическа студия
Д-р П. Киранов – Жената. Правно, економическо и социално положение
К. Н. Петканов – Душата на българката
Кирил Кръстев – Новият мъж и новата жена
Д-р Вера Златарева – Психология и социология на българската проститутка
Фани Попова-Мутафова – Какво жената е спечелила и какво тя е загубила чрез своята еманципация
Фани Попова-Мутафова – По нови пътища
Фани Попова-Мутафова – Новата българка. Идеи, насоки, възпитание, нови дни, предстоящи задачи
Фани Попова-Мутафова – Задачите на младите поколения българки Из историята на един дебат
Д-р Ал. Минчев – Отношенията между половете
Мария Желязкова – За половите отношения
Д-р Ал. Минчев – Вечното неравенство между половете