Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Теория през границите

Сборникът „Теория през границите“ е първата книга от български авторки, която въвежда системно теорията и проблематиката на рода (Gender Studies). Заедно с това тя предлага и откривателски наблюдения върху конкретни пробеми с помощта на тази модерна методология. Преобладаващият брой статии представят взаимоотношенията между изучаването на рода и различни области на хуманитарното знание: история, социология, философия, литературознание, лингвистика, психоанализа…
Авторките са академични преподавателки по тези дисциплини, техните текстове са свързани с години на изследователска практика.


СЪДЪРЖАНИЕ

Корнелия СлавоваСпоровете за рода (gеndег) – значения, употреби, преводи
Красимира ДаскаловаИстория на жените, феминизъм и рамките на тяхното осмисляне
Татяна СтойчеваРод и национализъм
Татяна КоцеваРавенство, различие, различия – продължаващият феминистки дебат
Ралица МухарскаРод и език
Корнелия СлавоваРодът в литературната теория и критика
Милена КироваПсихоанализата пише рода
Амелия ЛичеваТеоретизация върху женския глас: философия и основания
Милена КироваУдоволствието от удоволствието или „женският“ еротизъм като парадигма на постмодерното знание
Емилия ДворяноваОтказаното удоволствие
Катя СтаневаКолажът като интерпретация: женски идентификации през Българското възраждане