Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Времето

Уводни думи
Миглена Николчина – Феминизмът в любовен ракурс
Красимира Даскалова – Българските исторички (1901-1944) в националната история

Вместо предговор
Юлия КръстеваВремето на жените. Красимир Кавалджиев

Класически текстове
Симон дьо Бовоар – Въведение към „Вторият пол“. Маргарита Руски
Вирджиния Улф – Професии за жени. Ралица Мухарска

Пол и род
Илейн Шоуолтър – Възникването на понятието „род“. Ралица Мухарска
Торил Мой – Феминистко, женско, женствено. Корнелия Мерджанска
Джудит Бътлър – „Жените“ като субект на феминизма. Димитър Камбуров
Ив Козовски Седжуик – Увод към „Между мъже“. Пенка Дамянова

Феминизъм и психоанализа
Люс Иригаре
– Този пол, който не е (един). Красимир Кавалджиев
Джейн Галъп – Мъж на жените. Миглена Николчина
Лора Малви – Удоволствието от гледането и наративното кино. Корнелия Мерджанска
Елен Сиксу – Смехът на Медуза. Красимир Кавалджиев

Феминизъм и деконструкция
Катрин Белен
– Конструиране на субекта, деконструиране на текста. Пенка Дамянова
Мери Джакоубъс – Жената, която чете жената (която чете). Пенка Дамянова
Барбара Джонсън – Критическото различие:Вarthes/Ваlzас. Димитър Камбуров
Шошана Фелман – Жените и лудостта: Критическият фал. Димитър Камбуров

Мъжете във феминизма
Джонатан Кьлър – Да четеш като жена. Пенка Дамянова
Жак Дерида – Хореографии. Димитър Камбуров
Жан-Франсоа Лиотар – Женствеността в метаезика. Мария Димитрова

Феминизъм и постмодернизъм
Шейла Бенхабиб – Феминизмът и въпросът за постмо- дернизма. Корнелия Мерджанска