Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Биографии

Проф. Д.Ф.Н. Милена Георгиева Кирова

ПРЕДСЕДАТЕЛКИ

Ралица Мухарска
Татяна Стойчева
Елена Радева – Петрова
Екатерина Златоустова
Тиха Божилова – Генова
Свобода Чардарофонова

СЕКРЕТАРКИ

Живка Драгнева
Татяна Е. Киркова
Люба Драмалиева – Коджейкова

СЕКЦИИ

Мария /Маня/ Гиргинова
Велислава Л. Радулова
Теофана /Фани/ Кесякова
Мария Орукин – Венедикова
Вера Златарева
Радка Козарова – Пашева
Олга Шаханова – Шишкова
Лиляна Димитрова
Мария Дайрова – Хаджиангелова
Надежда Фингова – Павлович
Мария Андрейчева – Ванкова
Теодора Райкова – Ковачева
Дора Мустакова
Каля Берберова
Райна Ганева
Ричка Кръстанова – Тонева
Елисавета Пеева
Ана Алексиева
Рада Герасимова – Киселкова
Мара Кинкел
Райна Ваканова – Чучулайн
Люба Акрабова