Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Милена Кирова

Проф. д.ф.н. Милена Георгиева Кирова

Рождена дата 03.06. 1958, гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ

1977

Гимназия с преподаване на английски език, Пловдив

1981

Българска филология, СУ „Св. Кл. Охридски“
ІІ специалност – Английска филология
НАУЧНИ СТЕПЕНИ

2001

Доктор на филологическите науки

1987

Доктор на науките
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

1989-1991

Fulbright Teaching Fellowship

Sept. – Oct. 1993

Rockefeller Fellowship and Residency in Bellagio Study and Conference Center (Italy)

Oct. 1994 – April 1995

British Council Research Fellowship – at the Center for Psychoanalytic Studies at the University of Kent

April – August 1995

University of Geneva Research Fellowship, Geneva

1989

Summer University at CEU, Budapest

Febr. – June 2000

Senior Fellowship in Gender and Culture, CEU, Budapest
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ В БЪЛГАРИЯ

януари 2003

СУ „Св. Кл. Охридски“
Професор по Нова българска литература

октомври 1996

Доцент по Нова българска литература

1991 – 1996

Главен асистент

1988 – 1989

Старши асистент

1987 – 1989

Асистент

1983 – 1987

Хоноруван преподавател

Други университети в България

1991 – 1993

Нов български университет, лекции по теория на психоанализата

1996 – 1998

Пловдивски университет, лекционен курс „Психоанализа и литература“

Университети в чужбина

май 2002

Гост-професор в Белградския университет, лекции по история на българската литература

октомври 2000

Университет на Хелзинки, лекции по най-нова българска литература (90те години на ХХ век)

ноември 2000

Централноевропейски университет, Будапеща, лекции „Жените и канонът в литературата“

февруари 1995

Университет на Кент, Великобритания, лекция „Удоволствието от текста: психоанализа и литература“

1989 – 1991

Университет на Калифорния, Лос Анджелес, гост-преподавател по българска цивилизация, български език и българска литература
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В СУ

1996-1997

История на българската литература от Освобождението до Първата световна война – Слав. филология, Бълг. филология – задочници, втора специалност, постоянна
Теория на мита и история на митологията – Факултет по журналистика, магистърска програма

2000-2002

Конструиране на жената в библейския текст – Факултет по журналистика, магистърска програма

Свободноизбираеми дисциплини:
Теория на психоанализата
История на психоаналитичната критика
Структурализмът в психоанализата и семинарите на Лакан
ДРУГ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1995-2002

Вестник “Култура” – постоянен наблюдател на най-новата българска литература

1986-1987

Университетско издателство “Св. Кл. Охридски” – редактор

1981-1982

Издателство Народна просвета – редактор
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

10-13 септ. 2002

Международен конгрес по славистика, Белград, доклад

19-21 юли 2002

Международна среща “Жените и писането”, Солун, доклад

Nov. 2-5, 2000

The Image of the Other in Literary Education in South Eastern Europe – General Reporter: Sofia

Oct. 1999 – Oct. 2000

Women in Literature and the Arts. Fourth Regional Seminar – Moderator and paper, Budapest

May 23-25, 1999

Pleasure and Power in a Gendered Perspective – Moderator and paper, Budapest

May 29-31, 2000

Limits of Citizenship: European Women between Tradition and Modernity – Panel paper, Sofia

Jan. 9-10, 1999

II French-Bulgarian Seminar in Psychoanalysis – Panel paper, Sofia

Sept. 9-12, 1998

Inaugural Conference: Women’s Studies and the Countries in Transition, Belgrade

August 16-21, 1998

Twentieth Century European Narratives: Tradition and Innovation. Sixth Conference of The International Society for the Study of European Ideas (ISSEI) – Chair of Workshop “Freud and After Him: History of Psychoanalytic Ideas”and paper. Haifa University, Israel

July, 1998

CEU Summer University. Attending “The Gender of Politics”course, Budapest

August 3-7, 1997

The New Europe at the Crossroads – paper. St. John’s University, York, England

Oct. 2-5, 1996

Second Congress of Slavic Studies, International University of Andalucia, Baeza, Spain – paper

August 5-8, 1994

Fourth Conference of ISSEI, University of Graz, Austria – Chairperson of the Narratives, Symbols and Identities: New Ideas in Psychoanalysis and the Humanities” workshop and paper

August 11-14

Third Conference of ISSEI, University of Aalborg, Denmark – paper. Aalborg

April, 1992

Second British-Bulgarian Psychoanalytic Week – Coordinator. Sofia

1986

Sixth International Slavistic Congress – paper. Sofia
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА

ISSEI (Международно общество за изучаване на европейските идеи) Българска асоциация на университетските жени – председател

CURRICULUM VITAE

Име

Милена Георгиева Кирова

Рождена дата

03.06. 1958, гр. София


ОБРАЗОВАНИЕ

1977

Гимназия с преподаване на английски език, Пловдив

1981

Българска филология, СУ „Св. Кл. Охридски“
ІІ специалност – Английска филология


НАУЧНИ СТЕПЕНИ

2001

Доктор на филологическите науки

1987

Доктор на науките


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

1989-1991

Fulbright Teaching Fellowship

Sept. – Oct. 1993

Rockefeller Fellowship and Residency in Bellagio Study and Conference Center (Italy)

Oct. 1994 – April 1995

British Council Research Fellowship – at the Center for Psychoanalytic Studies at the University of Kent

April – August 1995

University of Geneva Research Fellowship, Geneva

1989

Summer University at CEU, Budapest

Febr. – June 2000

Senior Fellowship in Gender and Culture, CEU, Budapest


ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ В БЪЛГАРИЯ

януари 2003

СУ „Св. Кл. Охридски“
Професор по Нова българска литература

октомври 1996

Доцент по Нова българска литература

1991 – 1996

Главен асистент

1988 – 1989

Старши асистент

1987 – 1989

Асистент

1983 – 1987

Хоноруван преподавател

Други университети в България

1991 – 1993

Нов български университет, лекции по теория на психоанализата

1996 – 1998

Пловдивски университет, лекционен курс „Психоанализа и литература“

Университети в чужбина

май 2002

Гост-професор в Белградския университет, лекции по история на българската литература

октомври 2000

Университет на Хелзинки, лекции по най-нова българска литература (90те години на ХХ век)

ноември 2000

Централноевропейски университет, Будапеща, лекции „Жените и канонът в литературата“

февруари 1995

Университет на Кент, Великобритания, лекция „Удоволствието от текста: психоанализа и литература“

1989 – 1991

Университет на Калифорния, Лос Анджелес, гост-преподавател по българска цивилизация, български език и българска литература


ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В СУ

1996-1997

История на българската литература от Освобождението до Първата световна война – Слав. филология, Бълг. филология – задочници, втора специалност, постоянна
Теория на мита и история на митологията – Факултет по журналистика, магистърска програма

2000-2002

Конструиране на жената в библейския текст – Факултет по журналистика, магистърска програма

Свободноизбираеми дисциплини:
Теория на психоанализата
История на психоаналитичната критика
Структурализмът в психоанализата и семинарите на Лакан


ДРУГ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1995-2002

Вестник “Култура” – постоянен наблюдател на най-новата българска литература

1986-1987

Университетско издателство “Св. Кл. Охридски” – редактор

1981-1982

Издателство Народна просвета – редактор


УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

10-13 септ. 2002

Международен конгрес по славистика, Белград, доклад

19-21 юли 2002

Международна среща “Жените и писането”, Солун, доклад

Nov. 2-5, 2000

The Image of the Other in Literary Education in South Eastern Europe – General Reporter: Sofia

Oct. 1999 – Oct. 2000

Women in Literature and the Arts. Fourth Regional Seminar – Moderator and paper, Budapest

May 23-25, 1999

Pleasure and Power in a Gendered Perspective – Moderator and paper, Budapest

May 29-31, 2000

Limits of Citizenship: European Women between Tradition and Modernity – Panel paper, Sofia

Jan. 9-10, 1999

II French-Bulgarian Seminar in Psychoanalysis – Panel paper, Sofia

Sept. 9-12, 1998

Inaugural Conference: Women’s Studies and the Countries in Transition, Belgrade

August 16-21, 1998

Twentieth Century European Narratives: Tradition and Innovation. Sixth Conference of The International Society for the Study of European Ideas (ISSEI) – Chair of Workshop “Freud and After Him: History of Psychoanalytic Ideas”and paper. Haifa University, Israel

July, 1998

CEU Summer University. Attending “The Gender of Politics”course, Budapest

August 3-7, 1997

The New Europe at the Crossroads – paper. St. John’s University, York, England

Oct. 2-5, 1996

Second Congress of Slavic Studies, International University of Andalucia, Baeza, Spain – paper

August 5-8, 1994

Fourth Conference of ISSEI, University of Graz, Austria – Chairperson of the Narratives, Symbols and Identities: New Ideas in Psychoanalysis and the Humanities” workshop and paper

August 11-14

Third Conference of ISSEI, University of Aalborg, Denmark – paper. Aalborg

April, 1992

Second British-Bulgarian Psychoanalytic Week – Coordinator. Sofia

1986

Sixth International Slavistic Congress – paper. Sofia


ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА

ISSEI (Международно общество за изучаване на европейските идеи) Българска асоциация на университетските жени – председател