Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

НОВО СПИСАНИЕ

„АСПАЗИЯ”. МЕЖДУНАРОДЕН ГОДИШНИК ЗА ИСТОРИЯ НА ЖЕНИТЕ И ИСТОРИЯ НА ПОЛА В ЦЕНТРАЛНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
(Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, vol. 1, 2007, Berghahn Journals)

В началото на 2007 г. се появи първият том на „Аспазия” – ново списание за история на жените и пола в Централна, Източна и Югоизточна Европа.
То се редактира от проф. Франциска де Хаан от ЦЕУ – Будапеща, от проф. Мария Букур, преподавател в Индиана Юнивърсити, и от доц. Красимира Даскалова от СУ „Св. Климент Охридски”. В Издателския съвет влизат видни специалисти в тази научна област – Гизела Бок, Натали Дейвис, Елена Гапова, Ясмина Лукич, Наталия Пушкарьова, Бони Смит, Анна Зарновска.
Списанието има амбицията да публикува най-добрата научна продукция в интердисциплинарното поле на историята на жените и пола, като се фокусира в Централна, Източна и Югоизточна Европа, където тези изследвания са редки и са представени маргинално в „международния” канон. Списанието цели да превърне Европейската история на жените не само в история на жените от Западна Европа, както често се смята, а да насочи сравнителните изследвания на жените и пола към всички части на континента.
Всеки том на списанието ще съдържа статии, дискусионен форум и отзиви за книги.
Първият том, който е вече на пазара, е на тема „Женски движения и феминизми” и съдържа статии за женските движения в Русия, Украйна, Турция, Румъния, Унгария, Литва, България и Гърция в широк хронологически обхват (средата на ХІХ до началото на ХХІ в.). Интерес представляват публикациите и в рубриката „Форум” на тема „Има ли противоречие в термина „комунистически феминизъм”?”. В секцията „Преглед” са представени кратки обзори на историографията за жените и пола в Румъния, Русия и Естония.

Съдържание на том.1, 2007:
Women’s Suffrage and Revolution in the Russian Empire, 1905-1917
Author: Ruthchild, Rochelle Goldberg

Exploring Continuities and Reconciling Ruptures: Nationalism, Feminism, and the Ukrainian Women’s Movement
Author: Kebalo, Martha Kichorowska

Feminism and Feminist History-Writing in Turkey: The Discovery of Ottoman Feminism
Authors: Cakir, Serpil

Between Liberal and Republican Citizenship: Feminism and Nationalism in Romania, 1880-1918
Author: Bucur, Maria

Making an Appearance: The Formation of Women’s Groups in Hungary
Authors: Fabian, Katalin

For Women’s Rights, Church, and Fatherland: The Lithuanian Catholic Women’s Organisation, 1908-1940
Authors: KarcIauskaiteae, Indrea

The Bulgarian Association of University Women, 1924-1950
Author: Nazarska, Georgeta

The Burden of History: The Defeat of Second-Wave Feminism in Greece
Author: Poulos, Margaret

Forum: Is ‘Communist Feminism’ a Contradictio in Terminis?

Communism was a State Patriarchy, not State Feminism
Author: Miroiu, Mihaela

Communism as a Vision and Practice
Author: Novikova, Natalia

Feminism and Communism: Notes on the Greek Case
Author: Psarra, Angelika

How Should We Name the ‘Women-Friendly’ Actions of State Socialism?
Author: Daskalova, Krassimira

Chinese Communism and Chinese Feminism
Author: Evans, Harriet

On the Political Significance of the Sexual Division of Labour
Author: Gapova, Elena

Communist Feminism: The Unfulfilled Possibilities of a Difficult Relationship
Author: Slaughter, Jane

‘Communist Feminism’ as Oxymoron?: Reflections of a ‘Second-Wave’ Feminist Historian of European Socialism and Feminism
Author: Boxer, Marilyn J.

Review Essays

In Search of Estonian Women’s History
Authors: Poldsaar, Raili

Reclaiming Romanian Historical Feminism. History Writing and Feminist Politics in Romania
Authors: Cheschebec, Roxana

Current Research on Gender History in Russian Historiography
Author: Muravyeva, Marianna

Gender and Honour in Historical Perspective. Insights from Modern Greece
Author: Papamichos-Chronakis, Paris