Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Двадесетата юбилейна конференция на Международната федерация за проучване историята на жените (International Federation for Research in Women’s History) на тема „Women, Gender and the Cultural Production of Knowledge” беше проведена в София от 8 до 12 август 2007 г.

Главен организатор стана БАУЖ в сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, който беше домакин на събитието. Конференцията премина под патронажа на Зорка Първанова, съпруга на президента, и с важното финансово съдействие на Столична община (Дирекция „Култура и образование”), на Българския офис на Програмата за развитие на ООН (UNDP), на Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, на програма „Изток-Изток” на Фондация „Отворено общество” и на Американската асоциация на жените, занимаващи се със славистика (American Association for Women in Slavic Studies).

В конференцията взеха участие над 165 учени от 45 страни, обединени от проучване историята на жените и пола. През трите дни бяха изнесени разнообразни доклади и презентации (в 38 секции), обединени в няколко общи направления: Жени, устна история и памет, Жени в традиционните общества, Писане на истории от перспективата на пола, Културни значимости: представянето на жените, Женски движения и феминизми, Културна продукция: жени писателки, Жените в професиите, Мъжественост и женственост през времето и пространството, Полът в книгите, изкуството и музиката, Музеят и преформатирането на историята, Жените в изкуството.
В рамките на някои секции и след заседанията се прожектираха няколко интересни късометражни и пълнометражни филма (за Мария Балиян, арменска керамичка в Йерусалим, за Ирма Линдхайм, основателка на кибуц в Израел, за българската феминистка Жени Божилова-Патева).
Състоя се специално представяне на превода на книгата „Сред циганите в България” на Скот Макфий, съдържаща уводна студия от проф. Тимъти Ашплант и издадена от УИ „Св. Кл. Охридски”.
Интегрална част от конференцията беше кръгла маса на тема “Насърчаване на равенството на половете в средното и висшето образование на Централна и Източна Европа”, която събра 40 участници (18 от чужбина и 22 от страната) – учени, представителки на организации на жените в науката и на неправителствени организации, занимаващи се с равнопоставеността на половете. В няколко панела бяха представени данни за мястото на жените във висшето образование и в науката на България, Румъния, Турция, Албания, Сърбия, Гърция, Словения, Хърватска, Унгария, Русия, Латвия, както и за целия регион на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Особено полезни бяха срещите на членките на БАУЖ с представителки на сродни организации от Балканския полуостров.