Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ


На 11 ноември 2006 г. , в залата на Софийската градска художествена галерия, където беше експонирана художествената изложба „Присъствия / Отсъствия”, се състоя публична лекция на доц. д-р Красимира Даскалова, председателка на БАУЖ, на тема „Женски движения и феминизми в Централна, Източна и Югоизточна Европа” и представяне на едноименния биографичен речник, съдържащ статии и на членки на БАУЖ (eds. De Haan, Fr., Kr. Daskalova, A.Loutfi) A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and Southeastern Europe: 19th – 20th Centuries. Budapest, New York: CEU Press. 2006).

В своята лекция доц. Даскалова представи накратко появата и утвърждаването на историята на жените като научна област и като академична дисциплина, проследи в хронологически ред и българския интерес към темата (на Станка Николица, Вана Кепова, Ек. Златоустова). Вторият акцент беше поставен на феминизма и неговата типология. Според лекторката в Централна, Източна и Югоизточна Европа съжителстват полифонично различни типове феминизъм. Това е бил и един от мотивите на съставителките на „Биографичния речник” да пристъпят към събирането в едно на различни човешки истории, които да формират представата за феминизма и женските движения в региона и да дадат градиво за написване на тяхната история. Лекторката посочи какви са били критериите при определяне на географските граници на региона, както и за подбор на представените жени. Според нея, в резултат на събраните текстове, се очертават няколко важни сходства в третирането на жените в Централна, Източна и Югоизточна Европа – запазването за дълго време на мъжкото господство и йерархична власт на материално и силово равнище, обезценяването на майчинството, прехвърлянето върху жените на цялата морална (но не юридическа и финансова) отговорност за семейния живот, наличието на домашно насилие, съхраняването на високи нива на женска неграмотност и смъртност, насочването към тях на няколко проекта за модернизация (социалистически, националистически, фашистки), функционирането на феминизмите в рамките на националния и социалния дискурс.