Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Ехо-фантазия. Историята и конструирането на идентичността.

На 23. 11. 2005 г. в Арт-център „алтера” Красимира Даскалова и Райна Гаврилова представиха книгата на Джоан Скот „Ехо-фантазия. Историята и конструирането на идентичността.”

„Ехо-фантазия. Историята и конструирането на идентичността.”
Издателство: Сема РШ
Народност: американска
Преводач: Надежда Александрова, Красимира Димитрова

Съставителство Надежда Александрова

Представянето на български на Джоан Скот, една от най-ярките и значими исторички и теоретички на феминизма днес, ни изправя пред един специфичен парадокс, възникнал след еманципацията на книгоиздаването у нас: налага ни се да се запознаваме с критиката на определени теоретични направления и дискурси едновременно, а понякога и изпреварващо спрямо самите критикувани направления и дискурси. Творчеството на Джоан Скот е критика на феминизма, на един феминизъм, чиято конкретика ние все още слабо познаваме. Тази критика е иманентна и вътрешна спрямо феминизма, заедно с това тя е достатъчно радикална, за да постави под въпрос основните му очевидности като „жени“, „пол“ („род“), „равенство“, „различие“. Тази критика при това е съзнателно превърната в подстъп за критика на други очевидности, които не са непременно сводими до концептуалния инструментариум на феминисткото писане: „идентичност“, „опит“, „история“.

„Ехо-фантазия не е технически термин. Поначало това беше грешка, резултат от неспособността на един студент да разбере няколко френски думи, произнесени със силен акцент от професор по история с немски произход. Студентът, който освен това не е бил наясно с някои от големите теми на съвременната европейска интелектуална история, се е опитал да улови звуците, които е чул, и да ги възпроизведе фонетично, преповтаряйки неточно, макар и не неузнаваемо, споменатото от професора название на последните десетилетия на деветнайсети век: fin de siecle… Сега, след нашия собствен fin de siecle, думите ехо-фантазия като че ли придобиват необикновен резонанс. Те предлагат средство за осмисляне не само на произволните времеви означения (десетилетия, векове, хилядолетия), но и на начините, чрез които пишем и призоваваме историята.

„Книгата на Джоан Скот, Ехо-фантазия. Историята и конструирането на идентичността представя на българския читател детайлно и задълбочено понятията на една наука, която разглежда перформативността, парадокса и въображението като основополагащи в разгръщането на историческия разказ. Тя е предназначена за преподава-тели, студенти и читатели, които се интересуват от новата и най-новата история на Франция и от историята на жени и феминизма, изследвани както в техни емпирични, така и в техните теоретични измерения.

Джоан Скот е професор по социални науки в Института за академични изследвания в Принстън, Ню Джърси, САЩ. Тя е една от най-ярките и значими исторички и теоретички на феминизма днес. Научното й творчество, за пръв път представено на български в този сборник, поставя по нов и ярък начин въпросите как е възможна историята, как се случват нейните разкази, по какъв начин способността ни да я разказваме оформя настоящето и бъдещето ни.