Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Минали ръководства

1924-1925
Председателка: Елена Радева-Петрова
Подпредседателка: Екатерина Златоустова
Секретарки: д-р Живка Драгнева, Дора Йорданович
Касиерка: Слава Наследникова
Настоятелство: д-р Мария Хаджиангелова, Теофана Кесякова, Дона Кертева, д-р Божана Берон, д-р Райна Ганева, д-р Надежда Фингова-Павлович, д-р Кина Монова, Милка Мичковиц, Свобода Чардафонова, Мария Андрейчева
Контролна комисия: Анастасия Михайлова, д-р Нина Берова-Ораховац, Здравка Белковска

1925-1928
Председателка: Елена Радева-Петрова /до 1926/, Екатерина Златоустова /от 1926/
Подпредседателка: Екатерина Златоустова /до 1926/, д-р Надежда Фингова-Павлович /от 1926/
Секретарки: Екатерина Бреянова, Мария Андрейчева
Касиерка: Теофана Кесякова
Настоятелство: Слава Наследникова, д-р Мария Хаджиангелова, д-р Кр. Фичева, д-р Рада Давидова, д-р Райна Ганева, Милка Мичковиц, Дона Калчева, д-р Божана Берон

1929-1932
Председателка: Екатерина Златоустова
Подпредседателка: д-р Живка Драгнева
Секретарки: Екатерина Бреянова /до 1932/, Дона Кертева-Табакова /до 1930/, Татяна Киркова /до 1932/, Каля Берберова /от 1930/, Тиха Генова /от 1930/, Анка Бананова /от 1932/ Касиерка д-р М. Михайлова /до 1932/, д-р Людмила Михайлова /от 1932/
Настоятелство: Д-р Надежда Фингова-Павлович, Маня Гиргинова, Радка Козарова-Пашева, В. Панова, Теодора Райкова-Ковачева, Цветана Сахатчиева, Минка Мичковиц-Стоянова /до 1930/, Каля Берберова, Леонора Райкова, Райна Ваканова-Чучулайн, Анка Бананова /от 1930/, М. Генова /от 1930/, Славка Наследникова /от 1932/

1937
Председателка: Тиха Генова
Секретарка: Люба Акрабова
Касиерка: Теодора Дренска
Настоятелство: Д-р Вера Златарева, Дора Мустакова, д-р Мара Зъбова, Свобода Чардафонова, Ана Алексиева, Теодора Райкова-Ковачева

1938-1940
Председателка: Тиха Генова
Подпредседателка: Свобода Чардафонова
Секретарки: Люба Акрабова, Ана Алексиева
Касиерка: Теодора Дренска
Настоятелство: Татяна Киркова, д-р Вера Златарева /до 1939/, д-р Мара Зъбова, Теофана Кесякова, Радка Козарова-Пашева, Рада Семерджиева /до 1940/, Ана Георгиева /от 1939/, Рада Киселкова /от 1940/, д-р Вера Параскова /от 1940/, Адриана Ангелова /от 1940/
Контролна комисия: Станка Козарова, Аца Христова, Теодора Касабова

1941-1943
Председателка: Свобода Чардафонова
Секретарка: Ана Алексиева
Настоятелство: Елисавета Пеева, Пенка Койнова, Аца Христова
Контролна комисия: Лиляна Стойкова

1944
Председателка:
Свобода Чардафонова
Секретарка: Люба Драмалиева
Настоятелство: Елисавета Пеева, Рада Киселкова-Герасимова, Пенка Койнова, Мара Кинкел, Р. Лапардова, арх. Ричка Кръстанова-Тонева, Г. Ценова

1945-1950
Председателка: Свобода Чардафонова
Подпредседателка: Елисавета Пеева
Секретарки: Люба Драмалиева, Рада Киселкова, Дора Мустакова /от 1949/, Новачкова /от 1949/
Касиерка: Пенка Койнова, д-р З. Влахова /от 1949/
Настоятелство: Мара Кинкел, арх. Ричка Кръстанова, Р. Лапардова, Г. Ценова
Контролна комисия: Станка Козарова, д-р З. Влахова, Н. Анчева