Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Свобода Чардафонова

СВОБОДА ЧАРДАФОНОВА /1886, Казанлък – ?

Една от учредителките и председателка на ДБВО 1941-1948
Дъщеря на Недялка Шилева, учителка и преводачка, и на Продан Тишков-Чардафон.
Завършва славянска филология в СДУ /1907/.
Учителка в Първа софийска девическа гимназия.
Разведена.