Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Мария Гиргинова

Мария (Маня) Гиргинова

Една от учредителките на ДБВО и председателка на Секцията на правничиките 1929-1932
Сестра на Александър Малинов, лидер на Демократическата партия и три пъти министър-председател.
Завършила право.
Омъжена за Александър Гиргинов, в ръководството на Демократическата партия и многократно министър.