Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Мария Андрейчева

МАРИЯ АНДРЕЙЧЕВА-ВАНКОВА /1899,София-1978, София/

Учредителка и настоятелка.
Родена в семейство на учители.
Завършва Първа софийска девическа гимназия /1917/ и химия в СДУ /1921/.
Специализира биохимия в Париж.
Асистент по органична химия в СДУ /1922-1938/.
Членка на Софийското химическо дружество и Съюза на българските химици.
Има научни и публицистични публикации в български, немски и френски издания, както и един учебник.
След уволнението си работи в частно фармацевтично предприятие. Там тя за пръв път патентова производство на казеин от соя. По-късно е нещатен сътрудник в Института по експериментална медицина на БАН /1951-1956/, технически сътрудник, ст.н.с. и завеждащ секция по биохимия в Института по растениевъдство на БАН /1956-1962/.
Омъжена за архитект, има един син.