Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Дора Мустакова

ДОРА МУСТАКОВА /1908,София-?

Завършва право в СДУ /1931/
Премирана от МФУЖ за монографията си “Отражение на ОН в България” /Виена, 1937/