Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Каля Берберова

КАЛЯ БЕРБЕРОВА

Завършила френска филология с докторат. У
чителка в Първа софийска девическа гимназия.
Известна преводачка.
Участва в комисии на МНП.