Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Мая Няголова

Ръководи отдел “Публични комуникации” в българското представителство на Програмата на ООН за развитие.
Магистър по журналистика и магистър по европейска интеграция на Софийския университет «Св. Кл. Оридски».
Специализирала е в Европейския институт за медиите, Манчестър и в Колежа на Европа, Брюж, Белгия.
Работила е за вестниците “Дебати” и “1000 дни”, като кореспондент на БТА и БНР от Тел Авив и Хага.
Била е директор на Националния филмов център и национален представител в междуправителствени организации в сферата на аудиовизията (Аудиовизуална Еврика, Европейската Аудиовизуална Обсерватория, Евроимаж).
Член е на редакционната колегия на сп. “Български дипломатически преглед”.
Хоноруван преподавател в катедра “Връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”.