Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Проекти

През ноември 2005 г.БАУЖ получи финансиране от Столична община по проект „Художествена изложба на творби на художнички, членки на Секцията на художничките при Дружеството на българките с висше образование”.

През февруари-май 2007 г. БАУЖ беше финансирана по няколко проекта, свързани с организирането на Двадесетата юбилейна конференция на Международната федерация за проучване историята на жените (International Federation for Research in Women’s History) на тема „Women, Gender and the Cultural Production of Knowledge” София, а именно:

– от Столична община, Дирекция „Култура и образование”;
– от Българския офис на Програмата за развитие на ООН (UNDP);
– от Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe;
– от Фондация „Отворено общество”;
– от Американската асоциация на жените, занимаващи се със славистика (American Association for Women in Slavic Studies)