Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Стипендии


Корнелия Славова, дългогодишен член на Настоятелството на БАУЖ и преподавател по американистика в Софийския университет, е сред спечелилите международна стипендия на МФУЖ за 2005 г.