Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Библиотека

Тук можете да откриете различни текстове и презентации.

Имаме амбицията те постепенно да оформят една сериозна виртуална библиотека.

Текстове и презентации:

ИНТЕЛЕКТУАЛКА ОТ “ПОДРАНИЛО ПОКОЛЕНИЕ” – ЕКАТЕРИНА ЗЛАТОУСТОВА (1881-1952) от Жоржета Назърска

ACADEMIC CAREER OF WOMEN AT THE SOFIA UNIVERSITY(1945-2006)Dr. Georgeta Nazarska

Guidelines for Promoting Gender Equity in Higher Education in Central and Eastern Europe – Mihaela Miroiu

Насоки за поощряване на равнопоставеността на половете във вишето образование в Централна и Източна Европа – Михаела Мирою

И още за представянето на книгата

Милена Кирова. Българската литература, създадена от жени (1878-1918). Лекцията е изнесена в рамките на проект на БАУЖ „История на жените и места на колективна памет в София, Русе и Пловдив (Четвърти етап)”, подкрепен от БФЖ

Милена Кирова. Българската литература, създадена от жени (1878-1918) II част. Лекцията е изнесена в рамките на проект на БАУЖ „История на жените и места на колективна памет в София, Русе и Пловдив (Четвърти етап)”, подкрепен от БФЖ

Ренета Рошкева. Русенските жени през първата половина на XX век. Лекцията е изнесена в рамките на проект на БАУЖ „История на жените и места на колективна памет в София, Русе и Пловдив (Четвърти етап)”, подкрепен от БФЖ

Кристина Йорданова. Жените в българската литература между двете световни войни. Лекцията е изнесена в рамките на проект на БАУЖ „История на жените и места на колективна памет в София, Русе и Пловдив (Четвърти етап)”, подкрепен от БФЖ

Кристина Йорданова. Жените в българската литература между двете световни войни II част. Лекцията е изнесена в рамките на проект на БАУЖ „История на жените и места на колективна памет в София, Русе и Пловдив (Четвърти етап)”, подкрепен от БФЖ

Мина Маринова. Анка Ламбрева в чуждестранния печат. Лекцията е изнесена в рамките на проект на БАУЖ „История на жените и места на колективна памет в София, Русе и Пловдив (Четвърти етап)”, подкрепен от БФЖ