Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Гласове

Представените в тази книга устни разкази на жени от различни поколения и социални категории от недалечното минало очертават ролята на семейната институция и семейните взаимоотношения за репродуциране на властови и йерархични механизми в съвременното българско общество; улавят трайно вкоренени в съзнанието символни структури на господство и подсказват актьорите и средствата за тяхното възпроизвеждане; артикулират начините, по които обществото конструира половете, но също как половете създават социалния, политическия и икономическия ред, в който живеем…


СЪДЪРЖАНИЕ

„Техните собствени гласове“:
между устната история и историята на пола – Красимира Даскалова
И какво да правиш… съдба! (Адела X.)
Животът на хората е в нашите ръце… (Д-р Надежда X.)
Една жена трябва да може добре да си изиграе картите… (Катя X.)
Като се сетя за това – осъмвам… (Цанка Бояджиева)
Аз съм повече от мъж – и жена, и мъж:… (Надя Махмудова)
Не искам да бъда манипулирана… (Гюлназ Махмудова)
Ние сме имали право на избор, не сме били ограничавани… (Нина Ста-мова)
Правилният начин е мъжете и жените да се научат да общуват… (Яна Добрева)
Всяко дете е дар Божи и човешкият живот е нещо много ценно… (Евгения Паташева)
Цял живот съм мечтала да бъда майка и да имам семейство.. (Кармела Брусарска)
Има си я женската работа, но винаги си помагаме… (Ева Стефанова)
Феминизмът е едно от нещата, с които до известна степен а идентифицирам…(Лора Стефанова)
Жената е тази, която организира семейния живот… (Ардем Бабикян)
Цали ще е арменец или българин, това не е водещото. Всичко зависи от човека (Силва Бабикян)
На жената не й трябва толкова тази комунистическа еманципация… (Юлия Берберян)
Родителите ни са ни научили да бъдем много независими… (Катя Малеева)
Страшно е да бъдеш сама жена… (Йорданка Борисова)
По всякакъв начин исках да докажа, че не съм жена… (Екатерина Василева)
Всяка жена трябва да държи на себе си… (Сима Юлзари)
Феминизъм има, защото жените са били онеправдани… (Стела Юлзари)
Аз съм един щастлив и преуспял човек… (Нели Попова)
Необходимо е хората да имат свободата да прилагат идеите си… (Теодора Начева)
Огледалото е пред теб… (Спаска)
Откакто се помня, не съм сигурна в себе си… (Стефка Владимирова)
В нашия край са учили женските деца да се подчиняват на мъжа, да бъдат по-ниско от него… (Бена Младенова)
Не мога да се примирявам… (Венета Сиркьова)
Българинът не обича, когато жена му печели повече от него… (Соня Петрова)
Феминизмът е стремеж за реализация, да постигнеш себе си… (Лили Владимирова)
Възпитаваха ме да съм щастлива с това, което имам… (Фериде Зар- башева)
Опитвайки се да у годиш на всички, вредиш на себе си… (Милена Стоянова)
Винаги като разказвам историята си, ми идва да плача… (Фериде Кисьо)
Не съм много смела, оти не го преживях много смело… (Найла)
Нали „фам“ на френски означава жена? (Фама Бялова)