Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Граници

Когато жените задават изследователските въпроси, когато историята се пише от перспективата на взаимоотношенията между половете – миналото придобива нови форми и смисли. Историята на жените и половете (women’s/gender history), която се конституира през 70-те години на XX век, включва различни проблемни области, дълго пренебрегвани от академичната историческа наука. Нейната оригиналност се състои във въпросите, които задава и на които се стреми да даде отговор, от поставените акценти и специфичната гледна точка, от която се стреми да осмисли миналото на човечеството. Тя е резултат от убеждението, че опитът /миналото/ репрезентациите на „втория“ пол са равностойни на тези на мъжкия пол, че вековните сфери на ограничително съществуване на жените също се нуждаят от представяне в историческия наратив, наред с политическата и дипломатическата история, които доминират в историческите изследвания и през XX век.


СЪДЪРЖАНИЕ

Сашка Георгиева
Езическите имотно-правни отношения и жената
Цветелин Степанов, Георги Казаков
Средновековните есхатологични текстове и образите на жената на Балканите
Светлана Иванова
Каквото повелява законът съпружески. Съдебно третиране на брачните проблеми на християнките у нас през 16 – 18 век.
Олга Тодорова
Проституцията в българските земи през ранните векове на османското владичество
Морийн Бел (Великобритания)
Жените и трудът в Англия в началото на модерната епоха: жените в търговията с книги
Аюсиен Тис-Сеночак (Турция)
Седюлбахир и Кумкале: архитектурното покровителство на една валиде султанка
Райна Гаврилова
Между частното и публичното: българските жени през ХХ век
Маргарита Чолакова
Международни контакти на българските женски дружества (1857-1878)
Барбара Рийвз-Елингтън (САЩ)
Петко-Славейковите дъщери
Джун Първис (Великобритания)
Емелин Панкхърст (1858-1928) и женското избирателно право
Гизела Бок (Германия)
Избирателното право на жените – Германия около 1900 г. в сравнителна перспектива
Ефи Авдела (Гърция)
От призвание до права: променящи се значения на гражданските права и задължения на жените в Гърция
Красимира Даскалова
Смислите на гражданството: граждани и граждански права в България (1878-1944)
Андреа Фелдман (Хърватска)
Предсказания за гладна година: жените и идеологията на югославизма (1918-1939)
Ирина Генова
Художничките в България през първата половина на XX век. Образование и участие в художествения живот
Любинка Стоилова
Българските архитектки между двете световни войни. Образование и социален статус на пионерките
Андреа Петьо (Унгария)
Унгарските еврейки между Холокоста и сталинизма. Организации на унгарски еврейки в Унгария след Втората световна война 1945-1951 г.
Илияна Марчева
Мъжките момичета в кръговрата на промените: българката през втората половина на XX в
Добринка Парушева
Войната на Балканите: женската перспектива