Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Художнички

ХУДОЖНИЧКИ И АРХИТЕКТКИ


ГЕНОВА, ИР., Л. СТОИЛОВА./ GENOVA, I., L. STOILOVA. ПРИСЪСТВИЯ/ОТСЪСТВИЯ. ХУДОЖНИЧКИ И АРХИТЕКТКИ В МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО НА БЪЛГАРИЯ /PRESENCES/ ABSENCES. WOMEN ARTISTS AND ARCHITECTS IN THE MODERN ART OF BULGARIA.
ИЗД. ЕТ ИДА – КРАСИМИР ГАНДЕВ. С. 2006.

През ноември 2006 г. излезе от печат двуезичният каталог на едноименната изложба, съставен от нейните авторки и оформен от Надежда Олег Ляхова.
Неговите 87 страници са публикувани статии за пионерките в изобразителното изкуство и архитектурата на България, представени са биографични портрети и изображения на техни произведения, приложени са списък на експонатите и на източниците.