Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Екатерина Златоустова

ЕКАТЕРИНА ЗЛАТОУСТОВА

1881, Варна-1952, София

Една от учредителките и председателка на ДБВО 1926-1932
Дъщеря на офицер и на учителката Кръстина Бацарова. Потомка на известен учителски род от Българското възраждане.
Завършва Първа софийска девическа гимназия и история във Висшите Бестужевски женски курсове в Санкт Петербург /1905/.
Учителка в Шумен и в Първа софийска девическа гимназия, в Смесената руска гимназия, във Френския колеж.
Висш чиновник в Министерство на народното просвещение, достига до завеждаща Отделението за културни фондове.
Асистент по български език в Училището за живи източни езици, Париж.
Публикува спомени и исторически проучвания в периодичния печат.
Автор на няколко монографични изследвания на историческа тема.
Превежда от френски, руски и полски.
Членува в Полско-българското дружество, в Славянската българска женска група.
Неомъжена.

Още за Екатерина Златоустова