Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Живка Драгнева

ЖИВКА ДРАГНЕВА /1885, Варна-1959

Една от учредителките и секретарка на ДБВО 1929-1932
Завършва Първа девическа гимназия и френска и немска филология в Цюрих с докторат върху творчеството на Майстер Екхарт /1909/.
Защитава втора дисертация в Мюнхен /1922/.
Учителка в Първа девическа гимназия.
Лекторка по немски език в Историко-филологическия факултет на СДУ /1923-1936/.
В ръководството на Българския женски съюз.
Известна публицистка, преводачка от немски, френски и английски език.
Неомъжена