Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Женско движение

ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И ФЕМИНИЗМИ В БЪЛГАРИЯ


ДАСКАЛОВА, КР., Ж. НАЗЪРСКА / DASKALOVA, KR., G. NAZARSKA. ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И ФЕМИНИЗМИ В БЪЛГАРИЯ (СРЕДАТА НА XIX- СРЕДАТА НА XX ВЕК) / WOMEN’S MOVEMENT AND FEMINISMS IN MODERN BULGARIA (1850s-1940s). ИЗД. ПОЛИС. С. 2006.

През ноември 2006 г. беше публикувана двуезична брошура, представяща основните етапи в женското движение и типовете феминизми в България до средата на ХХ в.

Текстът е базиран на съдържанието на документалната изложба „Женското движение в България (1901-1950)”, представена през 2005 г. на софийската публика.

Той е богато илюстриран с факсимилета на автентични архивни документи, със снимки, карикатури и шаржове, представящи основните фигури в българското женско движение и възлови моменти от дейността на Дружеството на българките с висше образование.