Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНКИ

През юни 2006 г. , във връзка с 95-годишнината й, БАУЖ провъзгласи за своя почетна членка ст.н.с. д-р ИВАНКА СВЕТОСЛАВОВА АКРАБОВА-ЖАНДОВА, изкуствоведка, известен археолог, учен с международна известност. Иванка Акрабова е работила дълги години в Археологическия институт и музей при БАН. Тя членува в БАУЖ още от края на 30-те години, когато е привлечена от майка си, председателката на организацията, Люба Шилева-Акрабова.   

През септември 2006 г. БАУЖ провъзгласи за своя почетна членка доц. ЖАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-ГЪЛЪБОВА, германистка, литературоведка, един от най-известните български специалисти по германска филология, писателка, публицистка.

Жана Гълъбова е втората жена, хабилитирала се за доцент в СУ „Св. Кл. Охридски”, и е сред интелектуалците, станали жертва на комунистическата „чистка” в Университета през 1945 г. В БАУЖ тя членува от края на 30-те години и е активен участник в Клуба на българските писателки.