Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

КРЪГЛАТА МАСА „ФЕМИНИЗЪМ И ФЕМИНИЗМИ“

На 28.05.2005 г. в СУ се проведе кръгла маса на тема „Феминизъм и феминизми”, организирана от БАУЖ като част от честването на 80-годишнината на организацията и нейното приемане в МФУЖ. В обсъжданията участие взеха Милена Кирова, Красимира Даскалова, Ралица Мухарска, Корнелия Славова, Ирина Генова, Ренета Рошкева, Любинка Стоилова, Жоржета Назърска, Мая Няголова. Присъстваха студенти от магистърската програма по Gender Studies, историци, журналисти.

През август 2005 г. в Сидни председателката на БАУЖ доц. д-р Красимира Даскалова беше избрана за председател на Международната федерация за изследване на историята на жените (International Federation for Research in Women’s History).