Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

Биографичен речник

На 27.01.2006 г. в Будапеща се състоя представяне на новоизлязлата книга „Биографичен речник на женските движения и феминизмите. Централна, Източна и Югоизточна Европа, 19-20 в.”, съставители на който са проф. Франциска де Хаан от Централноевропейския университет в Будапеща, доц. Красимира Даскалова от СУ „Св. Климент Охридски” и Ана Лутфи, докторантка в Историческия факултет на ЦЕУ.

A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms
Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries

Editors:
Francisca de Haan is Professor of Gender Studies at the Central European University in Budapest.

Krassimira Daskalova teaches Modern European Cultural History at the Faculty of Philosophy, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.