Българска асоциация на университетските жени
RSS:
Публикации
Коментари

„Библейската жена“ на Милена Кирова

На 18.01.2006 г. в Народната библиотека се състоя премиера на книгата на проф. Милена Кирова „Библейската жена. Механизми на конструиране, политики на изобразяване в Стария завет”. На промоцията говориха проф. Валери Стефанов, доц. Мони Алмалех, доц. Катя Станева, доц. Красимира Даскалова.
Издателство: „Стигмати” и УИ „Св. Климент Охридски”

„Библейската жена“ на Милена Кирова е модерно изследване върху Стария Завет, което обединява знания от различни науки:антропология, история на религиите, библеистика, литературознание… Основен обект на анализ са женските образи, но идеята за жената е по-скоро фокус, през който са видени важни проблеми (с религиозен, политически и нравствен характер) на библейския свят. Жената се превръща в огледало на една идеология за човека, която има основополагаща функция за патриархалното общество.Книгата се стреми да разграничи онези идеи, които са автентични за староеврейския текст, от техните по-късни превращения и употреби в западната християнска култура. Изследването е построено върху огромен фактологичен материал, но в същото време е написано популярно и увлекателно.